مهدی امرائی

درباره من

مهدی امرائی
image

مربی گروه آموزشی صنایع دستی @ دانشکده هنر

...

محقق گوگل

(1399/10/23)

استنادات

9

h-index

1

i10-index

0

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1398-1393

دکتری تخصصی

شاهد- تهران

1381-1376

کارشناسی

میراث- تهران

1387-1384

کارشناسی ارشد

هنر - تهران

تجارب

1393-1390

رئیس دانشکده هنر

دانشگاه سمنان

1393-1391

مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده هنر

دانشگاه سمنان

1393-1391

مدیر گروه ارشد پژوهش هنر

دانشگاه سمنان

1391-1390

معاون آموزشی دانشکده هنر

دانشگاه سمنان

1393-1386

مدیریت آموزش عالی

موسسه میراث فرهنگی

1385-1383

مدیر آموزش و رابط فرهنگی

صنایع دستی استان تهران

1383-1381

با پست هنرمند

پژوهشکده هنرهای سنتی،میراث فرهنگی

مهارت ها

مدیریت و راه اندازی کارگاههای هنری

آموزش و ترسیم گره های هندسی

آموزش هنرهای چوبی

تولید و آفرینش آثار هنرهای سنتی

اولویت های پژوهشی

ارسی پنجره های رو به نور

هنر منبت

بازتاب آموزه های عرفانی در هنرهای سنتی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
بررسي و تحليل كتيبه درهاي چوبي اماكن مذهبي در استانهاي اصفهان و قزوين دوره صفوي با نگاهي به درهاي كتيبه هاي چوبي شاخص در ديگر مناطق
علي احمدي مريم(تاریخ دفاع: 1392/10/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
هندسه مناظر و مرایا   (64 بار دانلود)
رشته : صنایع دستی
هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران   (57 بار دانلود)
این درس با توجه به تخصصی بودن رشته فرش بر مبنای آموزش نقوش مرتبط با بکارگیری نقوش هندسی در طراحی فرش ارائه می گردد.
رشته : فرش
هندسه نقوش در صنایع دستی ایران 1   (68 بار دانلود)
رشته : صنایع دستی
کارگاه تخصصی صنایع دستی2 -چوب   (62 بار دانلود)
رشته : صنایع دستی , گرایش : هنرهای چوبی
کارگاه تخصصی صنایع دستی1 - چوب   (63 بار دانلود)
رشته : صنایع دستی , گرایش : هنرهای چوبی
کارگاه صنایع دستی (8)   (75 بار دانلود)
این کارگاه در راستای آموزش هنرهای چوبی ارائه می شود.
رشته : صنایع دستی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان جنب پارک سوکان، دانشکده هنر دانشگاه سمنان
amraei@semnan.ac.ir
02331535380

فرم تماس